Page 1 of 1

Công test hiệp khách giang hồ 9.0Private GAME server

PostPosted: July 15, 2013
by Yus
Đúng như dự tính : sáng nay lúc 8:30 chúng tôi đã tiến hành test thử hiệp khách giang hồ phiên bản 9.0

Hoả long cuồng vũ:


Với phiên bản mới này , nhà sản xuất game cũng theo sát bộ truyện cùng tên hiệp khách giang hồ hơn .
minh chứng cho việt này , trong phiên bản mới này xuất hiện thêm nhân vật [HÀN PHI QUANG] với khinh công tốc độ cực nhanh ,Chuẩn bị khinh công:

Khinh công lv 40
hệ thống quest cũng thay đổi rất nhiều .