Phát hiện mới của nhà khoa học

Moderator: angel

Phát hiện mới của nhà khoa học

Postby jakatan » July 10, 2015

Phát hiện mới của nhà khoa học

Nhà khoa học làm thí nghiệm với một con ếch. Ông cắt một chân nó và ra lệnh:
- Nhảy!

Con ếch nhảy. :mrgreen:

Nhà khoa học cắt chân thứ hai của con ếch và nói:

- Nhảy! :geek:

Ếch tiếp tục nhảy.

Nhà khoa học cắt chân thứ ba và yêu cầu ếch nhảy. Con ếch lại nhảy. Sau đó, ông cắt nốt chân cuối cùng của con ếch và nói:

- Nhảy! :ugeek:

Nhưng con ếch không di chuyển, dù nhà khoa học hét "Nhảy" một lần nữa.

- Vậy đấy, khi ta cắt hết bốn chân của con ếch, nó sẽ trở thành điếc. Nhà khoa học kết luận.
Cùng là người luân lạc nơi chân trời
Từng gặp hà tất từng quen biết
jakatan
5星級 5cấp sao
5星級 5cấp sao
 
Posts: 108
Joined: February 09, 2011
Thanks: 6
Thanked: 3 times in 3 posts
Reputation point: 5

Return to Truyện Cười

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron