sửa lỗi không preview excel explorer

sửa lỗi không preview excel explorer

Postby Yus » April 24, 2024

sửa lỗi không preview excel 2016 trên file explorer được,
sua loi preview excel tren preview pane.

B1: Khởi động Registory Editor

B2: Tìm tới đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers

B3: Xóa giá trị {00020827-0000-0000-C000-000000000046} bằng cách nhấp chuột phải.

B4: Chọn tạo giá trị mới và chỉnh sửa thành giá trị: {00020827-0000-0000-C000-000000000046}

B5: Sửa đổi nó bằng cách nhấp chuột phải, trong ô sửa đổi thành nội dung: Microsoft Excel previewer
B6: Thoát ra và kiểm tra. Good luck!
User avatar
Yus
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 151
Joined: May 18, 2009
Thanks: 27
Thanked: 27 times in 18 posts
Reputation point: 25

Return to 支援使用 Hỗ trợ sử dụng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron